LGPF naujienos

2018-03-08
„Lietuvos geležinkelių“ reformos smogė Radviliškiui

Juozas GINKUS

Per Radviliškio rajono savivaldybėje vykusį geležinkeliečių profsąjungų atstovų susitikimą su rajono valdžia buvo atskleisti AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdomos reformos užkulisiai ir jų liūdnos pasekmės Radviliškio rajono žmonėms.

Nors šalies valdžia nuolat kalba apie regionų stiprinimą, tačiau panašu, kad kalbos labai skiriasi nuo darbų. Pasak Radviliškyje veikiančių „Lietuvos geležinkelių“ padalinių profesinių sąjungų atstovų, dėl vykdomos reformos smarkiai nukraujavo geležinkelio infrastruktūros padalinys: iš beveik tūkstančio dirbančiųjų čia liko tik apie trys šimtai žmonių.

Žmonėms reformos nėra iki galo aiškios

Radviliškio rajono valdžios atstovų ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškyje veikiančių padalinių profesinių sąjungų atstovų susitikimas surengtas mero Antano Čepononio iniciatyva.

„Norėčiau iš pirmų lūpų išgirsti, kaip radviliškiečius liečia vykdoma AB „Lietuvos geležinkeliai“ reforma, nes kalbų girdime įvairių“, – sakė meras.

Meras drauge su pavaduotoju Kazimieru Auguliu per susitikimą su Rimantu Gedvilu, Dainiumi Šimkumi, Zenonu Rudaičiu, Vytautu Rasimavičiumi, Ričardu Žemaičiu kalbėjo apie tai, kaip ir kiek žmonių dėl vykdomos reformos neteko darbo, kaip tai atsiliepia įmonės padalinių Radviliškyje veiklai.

Pasak profesinių sąjungų atstovų, žmonėms vykdomos reformos nėra iki galo aiškios, jos neišdiskutuotos, todėl jie nemažai tikisi iš kovo mėnesio pabaigoje vyksiančio susitikimo su bendrovės vadovais, kuriame bus pristatyta reformos eiga, tarpiniai rezultatai, įmonės ateitis.

Iš tūkstančio dirbančiųjų liko apie tris šimtus

Profesinių sąjungų atstovai teigia, kad įmonės padaliniai Radviliškyje turi puikią infrastruktūrą, geras sąlygas dirbti, tačiau darbuotojų netenkina mokamas atlyginimas – jis nemažėjo, bet ir nedidėja.

Pasak profsąjungos atstovų, skaudžiausiai dėl vykdomos reformos kol kas nukentėjo geležinkelio infrastruktūros padalinys: iš beveik tūkstančio dirbančiųjų čia liko apie tris šimtus.

„Žinoma, kad žmonėms nepatinka reforma“, – sakė jie. Susitikime kalbėta ir apie geležinkelininkų paramos fondo kūrimo idėją.

Meras A. Čepononis paprašė profesinių sąjungų atstovų drauge su juo vykti į Vilnių diskutuoti dėl vykdomos geležinkelių reformos.

„Visose srityse pastebimas žodžių ir veiksmų neatitikimas. Kalbama apie regionų stiprinimą, tačiau griaunama esama kelių, miškų priežiūros sistema, viskas centralizuojama, regionas lieka vienas – Vilnius. Panašiai ir su geležinkeliu daroma, tad nesistebiu, kad po tokių reformų didėja emigracijos mastas“, – sakė jis.

Radviliškio naujienos info.


2018-03-08
Dėl minimalaus mašinistų poilsio susitarta

    Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos pirmininkas Vilius Ligeika ,po eilės susitikimų su AB "Lietuvos geležinkeliai" administracijos atstovais ir traukinių mašinistais, pasiekė, kad įvertinus lokomotyvų įgulų darbo organizavimo ypatumus, nuo 2018-03-08 d. iki atšaukimo būtu nustatyta, Traukinių valdymo skyriuje prekiniame eisme dirbantiems traukinio mašinistams ir konduktoriams, minimali 14 (keturiolikos) valandų poilsio namuose trukmė tarp reisų.

   Siekiant lankstumo įgulos narių darbo ir poilsio organizavimo procesuose, aukščiau nustatyta minimali poilsio trukmė namuose tarp reisų gali būti periodiškai didinama ir mažinama, priklausomai nuo prekinių traukinių srauto intensyvumo bei kitų aplinkybių, tačiau bent kokiu atveju ji nebus trumpesnė kaip įvertinta Darbo laiko ir poilsio įpatumų ekonominės veiklos srityse, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

     LGPF prašo informuoti apie pakitimus traukinio mašinistus ir konduktorius, bei jų darbą bei poilsį organizuojančius darbuotojus.

LGPF info.


2018-02-22
Radviliškio lokomotyvų depo Bugenių cecho profesinė sąjunga turi naują pirmininką

    2018-02-22 d. Bugenių cecho profesinės sąjungos nariai išklausė pirmininko Vytauto Mackevičiaus ataskaitą už atidirbtą kadenciją. Ataskaitoje atspindėjo profsąjungos veikla už 2014-2018 metus. Per ataskaitinį periodą vyko aktyvus darbas su nariais tiek socialinėje, tiek kultūrinėje-sportinėje veikloje. Apžvelgta profsąjungos narių ERGO draudimo nauda ir rezultatai. Atskiriems darbuotojams už žalos padarymą trečiam asmeniu buvo išmokėtos draudimo išmokos nuo 200 iki 1250 eurų. Susirinkimas pirmininko Vytauto Mackevičiaus veiklą įvertino teigiamai. Naujuose pirmininko rinkimuose Vytautas Mackevičius savo kandidatūros nekėlė, ryšium su artėjančiu išėjimu į pensiją. Susirinkimo dalyvių dauguma pirmininku išrinktas Raimondas Staškus - Bugenių cecho vyr. instruktorius. Sveikiname Raimondą Staškų gavus kolektyvo pasitikėjimą pirmininko rinkimuose ir dėkojame Vytautui Mackevičiui už ilgalaikį vadovavimą šiai profsąjungai.

LGPF info.


2018-02-13
LGPF pirmininko Viliaus Ligeikos susitikimas su generaliniu direktorium Mantu Bartuška

Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos pirmininkas Vilius Ligeika, pirmadienį, susitikime su AB „Lietuvos geležinkeliai“ generaliniu direktorium Mantu Bartuška, aptarė „Lietuvos geležinkeliai“ kuriamų trijų antrinių bendrovių, kurioms būtų perduota keleivių ir krovinių pervežimo bei infrastruktūros valdymo veikla. Visas jas valdytų bei kontroliuotų „Lietuvos geležinkeliai“. Generalinis direktorius pripažino, kad keleivių vežimas geležinkeliais veikiausiai nebus pelninga veikla ir ją tektų subsidijuoti iš valstybės biudžeto. Įmonės infrastruktūros ir krovinių vežimas tikimasi, kad bus pelningas ir dividendai į biudžetą bus mokomi. Iš biudžeto subsidija bus skirta.

Pradėjus šią reformą tikimasi, kad nereikės Lietuvos atžvilgiu pradėti pažeidimo procedūrų. Išskaidyti veiklas reikalauja 4-tasis Europos Sąjungos (ES) geležinkelių paketas – pagal jį valstybės gali pasirinkti sektoriaus valdymo modelį, o direktyvos nuostatos dėl infrastruktūros valdytojo nešališkumo, nepriklausomumo ir finansinio skaidrumo į Lietuvos teisę turi būti perkeltos iki gruodžio pabaigos. Generalinis direktorius informavo, kad Lietuvoje geležinkelių pertvarka bus vykdoma pagal Vokietijoje įgyvendintą pavyzdį, bus pasirinktas dalinai atskirtas modelis. Pasirinkta holdingo (kontroliuojančios bendrovės) struktūra, neišskaidant įmonių pas atskirus savininkus. M. Bartuška teigė, kad „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos dukterinės įmonės nebus privatizuojamos jokia apimtimi. Naujai steigiamos įmonės bus kontroliuojamos motininės įmonės „Lietuvos geležinkeliai“, kurios 100 proc. akcijų priklauso valstybei, o jos akcininko teises įgyvendina Susisiekimo ministerija.

Susitikimo metu LGPF pirmininkas uždavė klausimus, susijusius su įmonės personalo ir finansine veikla, pertvarkius infrastruktūros, krovinių ir keleivių vežimo direkcijas, ilgalaikėmis keleivių pervežimo subsidijavimo perspektyvomis.  Kaip tai atsilieps įdiegiant naują darbo užmokesčio sistemą. Pokalbio metu buvo patikinta, kad „Lietuvos geležinkeliai“ laikysis vieningos personalo ir darbo užmokesčio politikos. Nauja darbo užmokesčio sistema galios visoms „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinėms įmonėms, taip pat ir naujai kuriamoms infrastruktūros, krovinių ir keleivių vežimo uždaroms akcinėms bendrovėms. Lietuvos geležinkelininkų profsąjungų federacijos pirmininkas aptarė Lietuvos geležinkeliai įmonių grupės Šakinės kolektyvinės sutarties pasirašymo galimybes, įvykus pertvarkai.  

Susitikimo su generaliniu direktorium Mantu Bartuška metu aptartas profesinių sąjungų, pasirašiusių Kolektyvinę sutartį, įgaliotinių susitikimas, dėl Lietuvos geležinkelių veiklos 2017 metais aptarimo ir naujai organizuojamos pertvarkos klausimų.

LGPF info.

 


Advokato Justo Vilio konsultacija dėl AB "Lietuvos geležinkeliai" veikiančių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės

Advokato Justo Vilio konsultacija dėl AB "Lietuvos geležinkeliai" veikiančių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės